4 Σεπ 2008

ΝΥΧΤΕΡΙΝό ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝό ΚΟΛύΜΠΙ

.
Όλοι θα έχουν φύγει, Θάλασσα
εγώ θα σε ερώ