3 Σεπ 2021

βορέΑς

είμαστε πλάσματα του Ανέμου 
μάς παρασέρνει μάς σκορπά- πότε πρίμα, πότε κόντρα -πότε δω, πότε από κει 
 και μάς πετά- πότε βαθιά, πότε ψηλά, πότε λοξά, 
πότέ Μαζί. 

 μ