24 Νοε 2013

να βλέΠω να γεΛάς

να βλέπω να γελάς

και τίποτ' άλλο

να βλέπω να γελάς-

τί πιο μεγάλο;

<