10 Σεπ 2008

ΒΑΤΟΠέΔΙ Α.Ε.

Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών; Στη Νέα Υόρκη; Στον δείκτη DΑΧ; Τί μέρισμα δίνει; Τί προοπτικές έχει το χαρτί; Να επενδύσω στον Όμιλον αυτόν τας αποταμιεύσεις μου ή να προτιμήσω άλλας Μονάς, πιό κερδοφόρους; Πάσα συμβουλή δεκτή. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: