10 Οκτ 2009

O ΔΥΝΑΜόΣ

.

Είσαι ένας σκουριασμένος, χαλασμένος δυναμός:

παίρνεις από την ορμή μου,

αλλά δεν παράγεις φώς

.