4 Απρ 2007

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ: Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΟΡΝΗΣ, ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

Johann Christof Haas (1753-1829)


Tο πολύτιμο μύρο και το Eυαγγέλιο
(Iω 12:1-8)

1 Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 2 ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει· ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ. 3 ἡ οὖν Μαρία, λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου, ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου. 4 λέγει οὖν εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι· 5 Διατί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς; 6 εἶπε δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ' ὅτι κλέπτης ἦν, καὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχε καὶ τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν. 7 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς· Ἄφες αὐτήν, εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τετήρηκεν αὐτό. 8 τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.


(3 Η Μαρία [Μαγδαληνή] πήρε ένα πολύτιμο δοχείο με ακριβό μύρο, άλειψε με μύρο τα πόδια του Ιησού και τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Όλο το σπίτι γέμισε με την ευωδιά του Μύρου. Λέει λοιπόν ένας από τους μαθητές του, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, αυτός που μετέπειτα θα τον πρόδιδε: Θά 'πρεπε να είχαμε πουλήσει το μύρο αυτό για τριακόσια δηνάρια, και να τα δίναμε στους φτωχούς. Αυτό δεν το είπε για χάρη των φτωχών, αλλά επειδή ήταν κλέφτης, και σαν ταμίας [των μαθητών] που ήταν έκλεβε από το ταμείο. Απάντησε τότε ο Ιησούς: Δεν πειράζει, για την ημέρα του ενταφιασμού μου [που πλησιάζει] το έκανε. Τους φτωχούς θα τους έχετε για πάντα, εμένα όμως όχι...)


O Iησούς προδίνεται
(Mκ 14:6-10)

6 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἄφετε αὐτήν· τί αὐτῇ κόπους παρέχετε; καλὸν ἔργον εἰργάσατο ἐν ἐμοί. 7 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοὺς εὖ ποιῆσαι· ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 8 ὃ ἔσχεν αὕτη ἐποίησε· προέλαβε μυρίσαι μου τὸ σῶμα εἰς τὸν ἐνταφιασμόν. 9 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 10 Καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριὼτης, εἷς τῶν δώδεκα, ἀπῆλθε πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα παραδῷ αὐτὸν αὐτοῖς.

(...απάντησε ο Ιησούς: Αφήστε την: γιατί την στεναχωρείτε; Καλό μού έκανε. Τους φτωχούς θα τους έχετε για
πάντα, και όταν μπορείτε, θα τους ευεργετείτε- εμένα όμως, δεν θα με έχετε για πάντα. ....

... και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους δώδεκα, ξεκίνησε να πάει σtoυς αρχιερείς για να τον προδώσει...)
EVERYTHING'S ALLRIGHT (ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ)
Music: Andrew Lloyd Webber
Lyrics: Time Rice
"Jesus Christ Superstar" (concept album 1970, first performed 1971).Mary Magdalene (Yvonne Elliman)Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you
(oh) Don't you know Everything's alright Yes everything's fine
And we want you to sleep well tonight
Let the world turn without you tonight
If we try We'll get by So forget all about us tonight

Apostles' Women
Everything's all right Yes everything's all right yes

Mary Magdalene
Sleep and I shall soothe you, Calm you and anoint you
Myrrh for your hot forehead
(oh) Then you'll feel Everything's all right Yes everything's fine
And it's cool and the ointment's sweet
For the fire in your head and feet
Close your eyes And relax Think of nothing tonight

Apostles' Women
Everything's all right Yes everything's all right yes

Judas (Murray Head)
Woman your fine ointment, Brand new and expensive
Could have been saved for the poor
Why has it been wasted? We could have raised maybe
Three hundred silver pieces or more
People who are hungry
People who are starving
They matter more
Than your feet and hair

Mary Magdalene
Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you
(oh) Don't you know Everything's alright Yes everything's fine
And we want you to sleep well tonight
Let the world turn without you tonight
If we try We'll get by So forget all about us tonight

Apostles' Women
Everything's all right Yes everything's all right yes

Jesus (Jan Gillan)Surely you're not saying We have the resources
To save the poor from their lot?
There will be poor always Pathetically struggling
Look at the good things you've got!
Think, While you still have me
Move, While you still see me
You'll be lost
You'll be so, so sorry
When I'm gone

Mary Magdalene
Sleep and I shall soothe you, Calm you and anoint you
Myrrh for your hot forehead
(oh) then you'll feel Everything's alright Yes everything's fine
And it's cool and the ointment's sweet
For the fire in your head and feet
Close your eyes Close your eyes And relax Think of nothing tonight

Apostles' Women & Mary Magdalene
Close your eyes Close your eyes And relax Think of nothing tonight

Men
Everything's all right Yes everything's all right yes

--------------------------------------------------------------------------------


Μαρία Μαγδαληνή, η Πόρνη και η Αγία
.

6 σχόλια:

ΠΡΕΖΑ TV είπε...

Καλες γιορτες να εχουμε Γατουλη!!!

YO!Reeka's είπε...

καλό πάσχα τεμέτερον
υείας και χαιρετίας

elafini είπε...

I don't know how to love him..καλό Πάσχα μαύρε γάτε..και από τα κεραμίδια ;)

Μαύρος Γάτος είπε...

I dreamt, I met a Galilean
a most amazing man, he had that look
you very rarely find
the haunted - haunting type

I asked him, to say what had happened
how it all began- he did not speak, he never said a word
as if he hadn't heard

And then, the room was full
of wild and angry men
they seemed to hate this man,
they fell on him and then
- he disappeared

And then I dreamt
thousands of millions
crying for this man
and then I heard them mentioning my name
and leaving me a blame....

Το τραγούδι μας... όλοι μας είμαστε λίγο πολύ Πόντιοι
Πιλάτοι...
Καληνύχτα φίλοι Σ;))))

ΥΓ υπάρχει πιθανότητα τα περί (τέως) πορνείας της Μαρίας Μαγδαληνής να είναι μύθος - αλλά ωραίος μύθος,ειδικά στην κατά Τζεφιρέλλι εκδοχή που τού αλείφει τα πόδια με μύρο και δάκρυα, πριν τα σκουπίσει με τα μαλλιά της....

Αν είναι αυτά μύθος, ε, ας είναι... σάμπως και τα υπόλοιπα τί είναι....

ο δείμος του πολίτη είπε...

Καλό Πάσχα. Καλά να περάσεις. Τα λέμε μετά την Τετάρτη.

ellinida είπε...

Και μένα αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Το τραγουδάω μέσα μου κάθε φορά που βλέπω αφίσες και διαφημίσεις για το Jesus Christ superstar.
Εχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν ξέχασα τους στίχους.

I don't know how to love him.
What to do, how to move him.
I've been changed, yes really changed.
In these past few days, when I've seen myself,
I seem like someone else.
I don't know how to take this.
I don't see why he moves me.
He's a man. He's just a man.
And I've had so many men before,
In very many ways,
He's just one more.
Should I bring him down?
Should I scream and shout?
Should I speak of love,
Let my feelings out?
I never thought I'd come to this.
What's it all about?
Don't you think it's rather funny,
I should be in this position.
I'm the one who's always been
So calm, so cool, no lover's fool,
Running every show.
He scares me so.
I never thought I'd come to this.
What's it all about?
Yet, if he said he loved me,
I'd be lost. I'd be frightened.
I couldn't cope, just couldn't cope.
I'd turn my head. I'd back away.
I wouldn't want to know.
He scares me so.
I want him so.
I love him so.

Να'σαι καλά γατούλη.
φιλιά