7 Απρ 2010

(η ΣκόΝη)


Το πΙό ΕυγεΝιΚό ΕπάΓγελμα τΟυ ΚόΣμου

δεν είναι ο Νευροχειρουργός, 
που πολεμά το γλοιοβλάστωμα, 
που τρώει τα μυαλά

είναι η Καθαρίστρια,
που πολεμά τη Σκόνη, 
που τα  απελπίζει


.