31 Ιαν 2011

ΥπαΡΞιακό Λο-τΡάγουΔο


Λο- τον Χάρο να 
ξεγελώ
να γελώ
κάθε μέρα!

Λο- να κουβαλώ
το Θεό
να πηγαί-
νω πιό πέρα!


μ