3 Απρ 2010

ΧαΜιντουΛά ΝατζάΦι, ετών 15, ΑνέΣτιοΣ, ΔΕΝ ΑνέΣτη

.


Δεν ΥπάΡΧΕΙ ανάΣταΣη αφού

παιδιά γίνονται κομμάτια

επειδή

.