3 Σεπ 2011

Η ΔΙΑΚήΡΥΞΗ της 3ηΣ ΣΕΠΤέμΒΡΗ 2011



ή 
"ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ"
(απ' ό,τι έμαθα ο Μπένι τιμωρήθηκε για τα (προ)χτεσινά 
να το αντιγράψει 110 ΔΙΣ φορές)


Πιστεύω εις ένα Eurogroup Πατέρα, παντοκράτορα, 
δανειστήν ουρανού και γής, 
ορατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις ένα Μνημόνιο το μονογενές, 
το εκ του Eurogroup και του ΔΝΤ γεννηθέν 
προ πάντων των αιώνων.

Φως εκ φωτός, 
Χρήμα αληθινόν, εκ Χρήματος αληθινού γεννηθέν, ου ποιηθέν, ομοούσιον τω Eurogroup και τω ΔΝΤ, 
δι’ ων τα πάντα εγένετο.

Το δι’ ημάς τους Έλληνες και διά την ημετέραν σωτηρίαν 
κατελθόν εκ των ουρανών και σαρκωθέν εκ Πνεύματος Γιωργάκη
και Πασόκ του Παρθένου, και απανθρωπήσαν (το παν).

Σταυρωθέντων τε ημών εις το Όνομα αυτού 
επί Παπακωνσταντίνου, και παθόντων και ταφέντων.
Και αναστάντων τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.
Και ανελθόντος του Βενιζέλου εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Γιωργάκη.
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς,
ου των Μνημονίων ουκ έσται τέλος.

Και εις το ΔΝΤ το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, 
το μετά του ΠΑΣΟΚ συμπορευόμενον, 
το συν Δολλαρίω και Ευρώ
συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, 
το λαλήσαν διά του Στρώς Καν.

Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Παγκόσμιαν Τράπεζαν,
Ομολογώ εν Ευρώ εις άφεσιν αμαρτιών,
Προσδοκώ επιστροφήν των δανεικών 
και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Αμήν.

"...βαρκούλες αρμενίζουν"...

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

αμην...

Γιώργος είπε...

Αχ!!!!

Θα 'θελα να γελάσω, αλλά μένω μ' αυτό το αχ!!!

Ανώνυμος είπε...

.
.
.
.
.
.
.
.
.