7 Δεκ 2009

ΝΑΥάΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚώΝ ΥΠΟΣΧέΣΕΩΝ (Jane BiRKIN, "Τα ΠΑΙΔΙά ΤΟυ ΧΕΙΜώΝΑ" )
"Είναι 
μια χώρα
ανεπίγνωστη 
κι απρόσιτη
σαν τους νεκρούς

μία ζωή
τους νοσταλγώ"Jane Birkin

Δεν υπάρχουν σχόλια: