2 Δεκ 2009

η ΤΡίΤΗ ΔύΝΑΜΗ
 δύναμη να έλκεις·  δύναμη 

ν' απωθείς·  δύναμη και

ν' αγνοείς.
Δεν υπάρχουν σχόλια: