27 Ιουλ 2008

ΑΝάΜΕΣΑ ΣΚΙάΘΟ ΣΚόΠΕΛΟ

Πανάκι θαλασσόβρεχτο
στην άκρη τ' ουρανού
ποιές αύλακες του νού
να χαρακώνεις

Δεν υπάρχουν σχόλια: