11 Ιουλ 2008

Η ΔΩΔΕΚάΤΗ ΝύΧΤΑ

"Καλή η αγάπη όταν κερδίζεται, αλλά ακόμα καλύτερη όταν χαρίζεται"
William Shakespeare

Δεν υπάρχουν σχόλια: