6 Ιουλ 2011

ΣύΝ ΛΑΘΑΠάΝ-ΚΑΛά Και ΧείΡΑ ΚίνΕΙ!...ακόμα και η Χάρη Του
έχει τα όριά Της!

Σ;ο)))