4 Μαΐ 2006

ΜΕ ΑΝD YΟU...

..is friends.
you are happy, I am happy.
you laugh, I laugh.
you are sad, I am sad.
you cry, I cry.
you jump from the window, I will miss you..
Λόγω συνωμοσίας του ΟΤΕ-ΠΟΤΈ, είμαι εκτός δικτύου.. και εκτός blοg. Αντί να μού ενεργοποιήσουν το ΑDSL, μού @%#¿ το τηλέφωνο, τα σαϊνια. Ασταλαβiστα, αμίγκος y αμiγκας!