16 Απρ 2009

όΛΑ ΤώΡΑ (ΧΑϊΚΟύ)

.Γαλήνεψε- δεν
χάθηκαν όλα μένει
τώρα
μιά στιγμή

Μ.Πέμπτη, 16 Απρίλη 2009