18 Μαΐ 2014

ο τελευταίΟς μάΗς

"Θα χαθεί κι αυτή η Άνοιξη- στό 'χα πει

θα τελειώσει, και θα είναι η τελευταία
και θα έρθει η Σιωπή, καμμία προσμονή-
όλα μοιραία."