26 Ιουν 2012

αιώΝια επιστροΦή
Να ξανακάνω Έρωτα μαζί σου Θάλασσα
να ξανασφίξω το κορμί σου στο κορμί μου
να ξανανιώσω την ψυχή σου
ψυχή μου

<μ<