8 Ιουν 2012Η ειδοποιός διαφορά του Ήλιου
από τις άλλες πηγές Φωτός,
είναι πως δε ζητά ανταλλάγματα,
υποθήκες, παραναλώματα
σε αντάλλαγμα για το Φώς του-
αλλιώς τι Ήλιος θά 'ταν.

<μ<