31 Ιαν 2013
Απ' όλα τ' αρώματα της Ανατολής
προτιμώ το δικό σου
Απ' όλα τα χρώματα της Δύσης
προτιμώ το χαμόγελό 
σου

<μ< — στην πόλη Rabat, El Kelaa des Srarhna.