29 Νοε 2012

ΑποΡΡύπανΣη
Κι έγινες ξαφνικά
από Θάλασσα, κηλίδα

κι έσχατη, μόνη "λύση"
η Πυρκαγιά

<μ<

Δεν υπάρχουν σχόλια: