5 Ιουν 2014

τΗς προσΜονής



Ήλιε μου χρυσοφτέρουγε, Φεγγάρι λυπημένο
εκεί ψηλά που σύρνετε, ψηλά που σεργιανάτε,
αν δείτε την Αγάπη μου, κι ακόμα με θυμάται,
πείτε της πως δεν ξέχασα, 
και πως την περιμένω.

<μ<