3 Οκτ 2012

βοrιΝό λιmάΝι
Ήταν ο έρωτάς μας ανοιχτός
προς το Βοριά- στη bonazza
καλοσύνη- στην πρώτη fortuna
καμμία τύχη.

<μ<
Αντίπαρος 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: