17 Ιουλ 2011

H Πέμπτη ΔιάσταΣη του ΑνθρώπιΝου ΧωροΧρόνου

Πόσο μακριά θα φτάσεις
στο Χώρο και στο Χρόνο;
πόσο βαθιά, σε ποιά Καρδιά
θα χαραχτείς;
ε>μ<3

Δεν υπάρχουν σχόλια: