6 Ιουλ 2011



Δες με, όλα μου
τα φωτάκια αναμμένα

έλα, γέλα μου
γέλα, σώσε κι εμένα

μ