14 Νοε 2010Κλείστε τις πόρτες κλείστε καλά

μην τύχει κι έμπει ο θάνατος
μην τύχει κι έμπει η φρίκη
μην τύχει κι έμπει το ψωμί
και μαλακώσουν τα σαγόνια
και δεν μπορούν τα δόντια μας
να σφίξουν το μαχαίρι


Λεωνίδας Ζενάκος, «Ταίναρο», 1955

Δεν υπάρχουν σχόλια: