20 Ιουν 2010

όΣο σκέΦτεσαι τ΄ αγκάΘια....


...άλλος θα σού τρώει το ψάρι"

παλιά παροιμία των Εσκιμώων 
Σ;Ο))))))

Δεν υπάρχουν σχόλια: