15 Ιουν 2010

Η επί του ΘερΜοκηπίΟυ Ομιλία


Εάν η δροσιά μαραθεί,

εν τίνι δροσισθήσεται;

Δεν υπάρχουν σχόλια: