26 Μαρ 2010

Ο Ανθρώπινος ΠόΝος και ο ΑνθρώΠινος Νόμος


Αξίωμα 1: 

Η αυστηρότητα του Νόμου είναι αντιστρόφως ανάλογη με την Ισχύ του παραβάτη.


Αξίωμα 2:


Η τάση για παραβατικότητα είναι ευθέως ανάλογη με την απόσταση από τον κοντινότερο Φύλακα.


Αξίωμα 3:

Η Δικαιοσύνη του Νόμου δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από την Ανθρωπιά του. 


.

Δεν υπάρχουν σχόλια: