30 Ιουν 2009

ΠΑΡΑΛίΓΟ

.
Κάποτε φέρνει στη βροχή

κάποτε βρέχειποιός λαχταράει να βραχεί;

ποιός το αντέχει;

.