17 Μαρ 2009

ΣΤη ΧώΡΑ ΤηΣ ΛΙΤήΣ ΕΥΔαΙΜΟΝίΑΣ

.

εκεί η Ευτυχία κατοικεί

έλα
κι εσύ

(μακριά από τη
Νήσο της Χαμένης Ευκαιρίας
και τον Ωκεανό της Πλεονεξίας

εκεί κατοικεί η Δυστυχία
κι είναι κολλητική!)


17 Μαρτίου 2009