19 Νοε 2008

Μέ Τή ΒΡΟΧή

Με βροχή ξεκινώ
µε λαχτάρα φτάνω
να πνιγώ να χαθώ
στο κορμί σου επάνω