12 Νοε 2008

1974: "ή ΚΑΡΑΜΑΝΛήΣ ή ΤάΝΚΣ" - 2008: "ή ΚΑΡΑΜΑΝΛήΣ ή ΚΡάΧ"

Η ΥΣΤΟΡίΑ (ΙΣΤΟΡίΑ+ΥΣΤΕΡίΑ) ΕΠΑΝΑΛΑΜΒάνΕΤΑΙ...

.

3 σχόλια: