26 Οκτ 2008

AL JoRN DeL JUDiCI, PARRa QUi HAURa FeT SERViCi... ("The Song OF The Sybil")

.

Τϊ να λέει άραγε η Σίβυλλα
με τα μεσαιωνικά της Καταλανικά;

Μπορεί και να λέει...

..."πάλι θα γυρίσει
σαν πρώτα, η Αγάπη
θ'ανθίσει..."
Εικόνα:
Η
Δελφική Σίβυλλα, του Michelangelo Buonarotti
από την Καπέλα Σιστίνα


"Un rei vendra perpetual
vestit de nostra carn mortal;
del cel vindra tot certament
per fer del segle jutjament

Al jorn del Judici,
parra` qui haura` fet servici"...*"Αιώνιος βασιλιάς θα 'ρθεί
ντυμένος σάρκα
ανθρωπινή
θα έρθει απ' τον ουρανό
να κρίνει κάθε ένα θνητό

 
κι όταν γίνει η Κρίση
ο Δίκαιος θα ξεχωρίσει"


(Μετάφραση: Μιλτιάδης Θαλασσινός)