5 Ιουλ 2008

ΘΕΣΣΑΛΟΝίΚΗ - ΧΑΛΚΙΔΙΚή

Πάνε, έρχονται
κολυμπάνε, μετέρχονται
.
αγαπάνε, παρέρχονται
.