22 Ιουλ 2008

ΒΡέΣ ΤΑ ΑΝΤίΘΕΤΑ!

Όλα είναι Εδώ.
Και η Ελευθερία, και ο Θάνατος
και η Ελπίδα, και ο Νόμος
και η Ζωή, και ο Τρόμος.
.
Μην ψάχνεις στον Ουρανό. Όλα είναι Εδώ.