29 Ιουν 2008

ΠώΣ ΛέΓΕΤΑΙ ΤΟ ΔέΝΤΡΟ ΠΟΥ ΒΓάΖΕΙ ΤΑ ΜάΝΓΚΟ;

Mangifera indica L


"Μαγκιά", φυσικά!
Σ;-)

.