30 Ιουν 2008

Η ΣΥΜΜΟΡίΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠόΤΗΤΑΣ

Κι όλο ψάχνω τρόπους
κι όλο δεν τους βρίσκω
λόγους εφευρίσκω
ν' ανήκω στους ανθρώπους

Δεν υπάρχουν σχόλια: