12 Ιουν 2008

ΠΟΙά ΧΑΡά ΤΟΝ ΑΝΑΣΑίΝΕΙ

Ποιός καημός τον περιμένει;
Κάποιος τρέχει. Πού πηγαίνει;
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: